Denne side vedrører kendte fejl og mangler for holdfunktionalitet efter version 1.5

Jira sagBeskrivelseStatus

Fejl: Det er ikke muligt at være tilknyttet to semesterhold med samme semesternummer trods det der ikke er overlappende datoer. 

Løst

Der justeres i løsning, så man godt kan have flere semesterhold fortløbende på samme semesternummer.

Ændringer er testet på udviklingsmiljø

Fejl: Arbejdsprocessen Opret/opdater semesterhold fungerer ikke for eksisterende studerende, der har færdiggjort ét eller flere semestre. Her fejler arbejdsprocessen med meddelelse om, at studerende allerede har tilknytning til et hold med dette semesternummer.
Det ser ud til at der er opstået en “Breaking change” ifbm. indførslen af afhængigheden af Semesternummer på semesterhold.

Arbejdsprocessen har indtil nu kun opdateret en studerendes holdrelationer til igangværende og kommende semesterhold, og har ignoreret allerede gennemførte semesterhold.


Afventer NC

Det undersøges om SISESAS-7529 løsning håndterer problemet. Sagen er sat til status = høj og afventer svar fra NC

Stamhold og skabelonhold fjernes ved deaktivering af "gammel " holdtilknytning med andet hold

Hvis man deaktiverer en gammel holdtilknytning hvor det tilhørende hold ikke længere er angivet på studieforløbet slettes det nye hold på studieforløbet.

Løst
Det skal kun være den aktuelle holdtilknytning der sletter stamholdet og skabelon på studieforløbet.
Løsning på PROD ved deploy september

GUER kommer ikke på undervisningshold

 • GUEr som ikke har en bedømmelse med bedømmelsesdato der ligger før startdato bliver holdsat, selvom der er nogle andre GUE med dette data på PUEn.

Løst

Er released til PROD pga. Dynamics opgradering

Resultat af testen:

 • Det er kun GUEr med en bedømmelse med bedømmelsesdato der ligger før startdato der ikke bliver holdsat.

Forudsætninger for test:

 • Der skal være en eller flere GUEr som har en bedømmelse hvor bedømmelsesdato ligger før startdato.

Hvordan er løsningen testet?:

 1. Der blev oprettet en PUE med 30 GUEr og et hold
 2. To vilkårlige GUErne fik en bedømmelse som ligger før i tid(Bedømmelse gives og startdato ændres efterfølgende på GUE)
 3. Afvent jobbet som kører kl 17:00
 4. Alle GUEr undtagen de to med bedømmelse der ligget for startdatoen på GUEn er holdsat.

Får fejl ved tilføjelse af studieforløb på et semesterhold

Semesterhold som oprettes manuelt får ikke semesternummer og kan derfor ikke tilknyttes studieforløb pr. arbejdsproces

Løst

Semesternummer vises på holdformular ved oprettelse, så dette kan udfyldes. Når der gemmes låses feltet.

Problem med bedømmelsesrunder

Når der køres ny bedømmelsesrunde på PUE, hvor undervisningshold er sat som fordeling til bedømmelsesrunder, tilknyttes GUEr ikke bedømmelsesrunde.

Løst
Workaround:

 1. Sætte PUE til status "planlagt", gem
 2.  Fjerne "Undervisningshold" fra felt "Bedømmelsesrunde oprettes pba.", gem
 3. Aktivér PUE
 4. Opret bedømmelsesrunde igen

Vejledning opdateres mhp. at sikre anvendelse ved omprøver. Der har ikke været tænkt ind, at omprøver skal håndteres anderledes end ordinære prøver. Derfor skal man ændre på PUE inden man kører nye bedømmelsesrunder, eller oprette dem manuelt pr. hold

 • No labels