I forbindelse med konverteringen bliver der i nemStudie vist et forvirrende navn på "uddannelsen-sted"

Ved brugen af ovenstående løsningsbeskrivelse skal man være opmærksom på, at de aktive studerendes studieforløb skifter aktivitetsudbud frem og tilbage. Hvilket på ordinær uddannelse betydninger, at der dannes en SU-hændelse ved skiftet. Den SU-hændelse slettes igen, når man skifter tilbage til den oprindelige uddannelsesstruktur.

Dog skal man være opmærksom på, at hvis der vælges en uddannelsesstruktur uden su-retningskode, så slettes SU-hændelsen ikke, og man er nødt til at udføre skiftet igen, hvor der er valgt en uddannelsesstruktur med su-retningskode. SU-retningskoden kan ses på uddannelsesstrukturens uddannelsesaktivitet.

Se vedlagte for detaljer om at
  1. ændre navn på Uddannelsesstruktur
  2. ændre navn på Aktivitetsudbud