Hver institution opretter klagevejledningstekst til afslag på optagelse på ordinære uddannelser samt merituddannelser

Vejledning til oprettelse af klagevejledningstekst i esas

Med udgangspunkt i vedlagte skabelon til klagevejledning skal institutionen

  1. tilrette klagevejledningen med institutionens navn og øvrige oplysninger i forhold til fremsendelse af klage
  2. klippe teksten fra den tilrettede klagevejledning ind i Kommunikationsopsætningen under opsætningen af den juridiske institution

Hver institution er ansvarlige for at have klagevejledningen liggende i esas og sikre, at den er opdateret i overensstemmelse med gældende lovgivning

Relaterede artikler