Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status d. 2020-06-11

Der er nu oprettet følgende data på INT miljøet for hver juridisk afdeling

Ordinær Uddannelse (OU)

  • Uddannelsesstruktur med 7 Semestre, 14 fag SUEr og et aktivitetsudbud
  • På hver fag SUE er der 3 perioder med 4 månederes interval, hver periodes varighed er 2 uger
  • En ansøgningsopsætning med en områdenummeropsætning
  • 100 ansøgere/ansøgninger på områdenummeropsætningen

Åben Uddannelse (ÅU)

  • Uddannelsesstruktur med 13 fag SUEr
  • På hver fag SUE er der 12 perioder en for hver måned, hver periodes varighed er 2 uger
  • OBS: Der er på nuværende tidspunkt kun en PUE pr. SUE, for ÅU oprettes PUEr 4 uger før næste periode(Dette er angivet på SUE)
  • 10 ansøgere/ansøgninger pr. PUE
  • No labels