Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UI Text Box

E-grant support

kommer Bliver snart opdateret. UI Text Box

esas support

kommer snartKort før systemet går i produktion vil der kunne oprettes support sager til esas. UI Text Box

SIS support 

Bruger support og teknisk support.UI Text Box

DANS support

Teknisk support af DANS produktion, samt test og reference miljøer. UI Text Box

STADS support

Teknisk support af STADS for institutioner der driftes af SAS.

Teknisk support på test og reference miljøer. 

Bruger support henvises til Institutionerne selv eller KMD.