Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Hvad dækker esas-funktionsområderne over?


Vejledninger og workarounds - sorteret efter øvrige emner

Hold i esas
Valgfag
Samlæsning og PUE (under oprettelse)
Specialistkurser (under oprettelse)

PUE og samlæsning
Udvidede kurser
Alle vejledninger (i alfabetisk rækkefølge)


UI Button
colorblue
iconhome
titleesas-brugervejledningen
urlhttps://confluence.umit.dk/x/OwICAg
UI Button
colorblue
iconhome
titleesas-ordforklaring
urlhttps://confluence.umit.dk/x/xgQsAQ
UI Button
colorblue
iconhome
titleBrugerrettede videovejledninger
urlhttps://confluence.umit.dk/x/pQUsAQLivesearch
spaceKeyesasdokumentation
additionalnone
placeholderSøg i al esas-dokumentation
typepage


RSS Feed
max5
showTitlesOnlytrue
urlhttps://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/nyheder/esas-info/esas-info/RSS

I nedenstående tidsrum er esas og nemStudie lukkede

Servicevinduer på esas og nemStudie (Produktion)

Opdatering (deploy) af esas og nemStudie
torsdage i lige uger kl. 17 til 20. 


Teknisk servicevindue på esas og nemStudie
torsdage i ulige uger kl. 5 - 6 og kl. 17 til 20.

Servicevinduer på esas og nemStudie (PræProd)

Mandage i lige uger
(konkret fra søndag kl. 12 til tirsdag kl. 6) 

UI Button
newWindowtrue
iconnews
titleAbonnér på esas-info
urlhttps://ufm.us6.list-manage.com/subscribe?u=235717b93518a473fb7c8d0fa&id=1e41e00a09