Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


På denne side kan du se det materiale der anvendes ved undervisningen i RKV.

Som deltager i undervisningen, skal du i hver lektion anvende en opgaveseddel og to opgavenavigationssedler, som er trin-for-trin-vejledninger, der guider dig igennem opgaverne. I en opgave skal du også bruge en caseopgave, som også kan downloades fra denne side.

I tabellen herunder finder du alt materiale du skal bruge i forbindelse med opgaverne. Højreklik på den enkelte fil og vælg "Gem link som..." for at downloade filen til din computer.

Det vil være en fordel at have materialet enten printet ud eller tilgængeligt på en sekundær skærm, så du kan have esas åben på en skærm og undervisningsmaterialet på en anden skærm.