Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Studie- og Tilskudsadministrative Systemer (SAS)

Her kan du få mere viden om de systemer vi arbejder med i SAS kontoret  (Studie- og Tilskudsadministrative Systemer)UI Text Box

esas

Få mere viden om esasUI Text Box

e-grant

Få mere viden om e-grant på ufm.dk

UI Text Box

SIS

Få mere viden om SIS på ufm.dk

UI Text Box

STADS

Få mere viden om STADS på umf.dk

UI Text Box

DANS

Få mere viden om DANS på ufm.dkUI Text Box

Support

SAS kontoret drifter også nogle af disse systemer. Support formular og kontakt information kan findes på vores support side. 

UI Text Box

Drifts info

Her kan du læse om de faste service vinduer for de SAS driftede systemer. 

Du kan også læse om hvornår der er ekstra bemanding/vagt på udvalgte systemer.