Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


UI Text Box

E-grant support

Bliver snart opdateret. UI Text Box

esas support

Kort før systemet går i produktion vil der kunne oprettes support sager til esas. 

Kræver en bruger i Jira for at logge på. UI Text Box

SIS support 

Bruger support og teknisk support.

Kræver en bruger i Jira for at logge på.UI Text Box

DANS support

Teknisk support af DANS produktion, samt test og reference miljøer. 

Kræver en bruger i Jira for at logge på.UI Text Box

STADS support

Teknisk support af STADS for institutioner der driftes af SAS.

Teknisk support på test og reference miljøer. 

Kræver en bruger i Jira for at logge på.


Bruger support henvises til Institutionerne selv eller KMD.