Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


UI Text Box
typeinfo

DANS Status

Den viste SLA er på 24/7.UI Text Box
typeinfo

STADS status

Den viste SLA er på 24/7UI Text Box
typeinfo

SIS status

Den viste SLA er på 24/7 Ekstra bemanding/vagt


UI Text Box
typetip

DANS 

DANS

optag

Optag 27/2 til 1/3 hver årUI Text Box
typetip

STADS

KOT svarsvar hver årUI Text Box
typetip

SIS

KOT svarsvar hver år