Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Integration med NemId kræver funktionscertifikat / funktionssignatur til validering af integrations brugere. Læs mere i tilslutningsvejledningen.

  • Denne vejledning handler kun om hvorledes man indlæser et funktionscertifikat i en browser.
  • I denne vejledning bruges eksempel med certifikat udsted til UFM SIU.

...