Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


esas vejledning
Dato: 27-04-2023

Introduktion

Det er ikke forventet at alle kontrolbeskeder skal korrigeres, da mange primært er til orientering. På denne måde bibeholdes information om hvorfor en aktivitet ikke er tilskudsudløsende. Der er for alle Kontrolbeskeder beskrevet om Kontrolbeskeden forventes at korrigeret eller kontrolleret

  • En Kontrolbesked skal enten kontrolleres eller korrigeres
    • Kontroller at det er korrekt at data ikke udløser tilskud
    • Korriger data så der udløses tilskud
Tip
Brug "CTRL+F" i din browser for at søge efter Kontrolliste-ID'er eller Kontrollisteårsager. Fx "0100-0101" eller "Feltet "Antal semestre" på uddannelsesaktiviteten er tomt."


Office Word
nameVejledning i dataoprydning - kontrolliste.docx