Der har været udfordringer med performance for de lokale integrationer. På denne baggrund har projektet besluttet at optimere de lokale integrationer.

Vores Proof Of Concept (POC) har vist en performance-forbedring og ingen timeout. 

Vi ændrer ORM-laget for esas-Odata-servicen så den anvender Dynamics’ indbygget WebApi.

Ændringerne vist nedenfor skyldes begrænsninger i Microsoft Dynamics' standard. Spørgsmål kan sendes til e-mail: esas-implementering@ufm.dk

nr.ÆndringBeskrivelse
1Nested filter er ikke muligEksempel: Ansoegning$filter=esas_ansoeger_id/statuscode eq 1
Alternativt kan man expande og derefter lave filteret i hukommelsen. F.eks. Ansoegning?$expand=esas_ansoeger
2Paginering er altid krævetMaks 5000 poster kan returneres i ét kald. Hvert svar fra webservice indeholder et nextLink som kan kaldes for at få næste side. Dette next link vil give den næste side. I linket vil der være en skip token som skal bruges til at hente den næste side.
3Skip supporteres ikkeAlternativt skal pagination bruges (nr. 2)
4Expand af lister kan ikke laves i ét kaldEksempel: Ansoegning$expand=list_esas_ansoegningshandling
Alternativt skal man kalde hver enkel entitet f.eks. Ansoegning(id)?$expand=list_esas_ansoegninger
5Expand på mere end 1 niveau er ikke muligtEksempel: Ansoegning$expand=esas_ansoeger($expand=esas_land)
Alternativt foretages først request for at expand ansøger, og dernæst et nyt request til at hente land
6Felter der ender med Name fjernesEksempel: esas_afslagsbegrundelsestype_idname
7Ændring på kvalifikationspointPå kvalifikationspoint ændres list_esas_kvalifikationspoint_ansoegning af typen List<KvalifikationspointAnsoegning> til list_esas_ansoegning af typen List<Ansoegning>
8Ændring på ansøgningPå ansøgning ændres list_esas_kvalifikationspoint_ansoegning af typen List<KvalifikationspointAnsoegning> til list_esas_kvalifikationspoint af typen List<Kvalifikationspoint>
9Endepunktet KvalifikationspointAnsoegning udgår
 • Find ansøgninger relateret til et kvalifikationspoint: Lav query Kvalifikationspoint?$expand= list_esas_ansoegning. Da vil man kunne følge nextLink for at finde de expandede ansøgninger
 • Find kvalifikationspoint der er relateret til en ansøgning: Lav query Ansoegning?$expand=list_esas_kvalifikationspoint. Da vil man kunne følge nextLink for at finde de expandede kvalifikationspoint

Nedenstående er et detaljeret supplement til ovenstående tabel.


Begrænsninger

 • Grundet en begrænsning i Microsoft Dynamics 365 kan der i visse tilfælde ikke expandes på en property hvis det logiske navn overstiger en bestemt længde. Dette gør sig fx gældende på Ansoegning hvis man expander aktivitetsudbud.
 • På nuværende tidspunkt bliver der i responsen returneret entitetsposter med alle felter. Uanset om man i select har valgt kun at få ét felt – øvrige felter vil dog være udfyldt med null værdier. Dette er en midlertidig begrænsning som bliver fjernet i en senere version, således at det kun er felter som er valgt i select der indeholdes i responsen.
 • De allerede nævnte begrænsninger ovenfor gælder stadig

 

Endepunkter fjernet

 • AnsoegningPlanlaegningsUddannelseselement
 • GebyrtypePUERelation
 • KvalifikationspointAnsoegning
 • KvalifikationskriterieOmraadenummeropsaetning


Tilføjet som model men ikke endepunkt. Disse modeller blot expandes

 • Aktivitetstype
 • AuddKode
 • Kommentartekst
 • Periode
 • Samlaesning
 • Sprog


På alle modeller er disse felter slettet

 • HttpStatusCode
 • HttpStatusDescription


Adgangskrav

fjernet

 • esas_omraadenummeropsaetning_id
 • esas_omraadenummeropsaetning
 • esas_planlaegningsUddannelseselement_id
 • esas_planlaegningsUddannelseselement
 • esas_struktureltUddannelseselement_id
 • esas_struktureltUddannelseselement

tilføjet

 • list_esas_omraadenummeropsaetning
 • list_esas_planlaegningsUddannelseselement
 • list_esas_struktureltUddannelseselementAfdeling

fjernet

 • esas_afdelingsniveau_idname
 • esas_periode_lige_semester_vinter_idName
 • esas_periode_ulige_semester_vinter_idName
 • esas_periode_lige_semester_sommer_idName
 • esas_periode_ulige_semester_sommer_idName
 • esas_team_idname

tilføjet

 • esas_periode_ulige_semester_sommer_id
 • esas_periode_ulige_semester_sommer
 • esas_periode_ulige_semester_vinter_id
 • esas_periode_ulige_semester_vinter
 • esas_periode_lige_semester_sommer_id
 • esas_periode_lige_semester_sommer
 • esas_periode_lige_semester_vinter_id
 • esas_periode_lige_semester_vinter


Aktivitetsudbud

fjernet

 • esas_periode_for_lige_semestre_sommer_idName
 • esas_periode_for_ulige_semestre_sommer_idName
 • esas_periode_for_lige_semestre_vinter_idName
 • esas_periode_for_ulige_semestre_vinter_idName
 • esas_sprog_idName

tilføjet

 • esas_periode_for_lige_semestre_sommer
 • esas_periode_for_lige_semestre_sommer_id
 • esas_periode_for_lige_semestre_vinter
 • esas_periode_for_lige_semestre_vinter_id
 • esas_periode_for_ulige_semestre_sommer
 • esas_periode_for_ulige_semestre_sommer_id
 • esas_periode_for_ulige_semestre_vinter
 • esas_periode_for_ulige_semestre_vinter_id
 • esas_sprog_id
 • esas_sprog


Ansoegning

fjernet

 • esas_afslagsbegrundelsestype_idname
 • esas_di_dobbeltuddannelse
 • esas_evu_idv_aktivitet
 • esas_institution_id
 • esas_undervisningssted

tilføjet

 • esas_afslagsbegrundelsestype
 • esas_su_foer_studiestart
 • esas_genindskrivningsdato
 • esas_studieforloeb_id
 • esas_aarsag_til_ingen_fakturering

ændret

 • list_esas_kvalifikationspoint_ansoegning type List<KvalifikationspointAnsoegning> ændret til list_esas_kvalifikationspoint type List<Kvalifikationspoint>


Bedoemmelse

fjernet

 • esas_bedoemmelsesform_afsluttende_projekt
 • esas_karakterskala

tilføjet

 • esas_godkendt


Bilag

tilføjet

 • esas_navn


Branche

tilføjet

 • esas_navn
 • esas_branchetekst


Fagpersonsrelation

tilføjet

 • esas_navn


Gebyrtype

fjernet

 • esas_kontostreng_idName
 • esas_skabelon_idName

ændret

 • list_esas_planlaegnings_uddannelseselement type List<GebyrtypePUERelation> ændret til list_esas_planlaegnings_uddannelseselement type List<PlanlaegningsUddannelseselement>


GennemfoerelsesUddannelseselement

fjernet

 • esas_indskrivningsform_idName
 • list_esas_internationalisering

ændret

 • esas_registeret_merit -> esas_registreret_merit


InstitutionVirksomhed

fjernet

 • esas_branche_idName
 • esas_postnummer_by_idName
 • esas_land_idName

ændret

 • lidt_eass_internationalisering -> list_esas_internationalisering


Internationalisering

tilføjet

 • esas_navn
 • esas_redigeringsgrund

ændret

 • esas_godkenderelsesdato -> esas_godkendelsesdato
 • esas_retning -> esas_int_retning
 • esas_opholdstype -> esas_int_opholdstype
 • esas_udvekslingsaftale -> esas_int_udvekslingsaftale
 • esas_udvekslingsaftaletype -> esas_int_udvekslingsaftaletype


KOTGruppe

fjernet

 • esas_omraadenummeropsaetning_idName


KOTGruppeTilmelding

tilføjet

 • esas_ventelistenummer
 • esas_kot_status
 • esas_kot_status_kode
 • esas_kot_bemaerkning

ændret

 • kot_gruppe_id -> esas_kot_gruppe_id
 • kot_gruppe -> esas_kot_gruppe


Kvalifikationskriterie

ændret

 • list_esas_kvalifikationskriterie_omraadenummeropsaetning type List<KvalifikationskriterieOmraadenummeropsaetning> -> list_esas_omraadenummeropsaetning type List<Omraadenummeropsaetning>


Kvalifikationspoint

ændret

 • list_esas_kvalifikationspoint_ansoegning type List<KvalifikationspointAnsoegning> -> list_esas_ansoegning type List<Ansoegning>


MeritRegistrering

fjernet

 • esas_aktivitetstype_idName

tilføjet

 • esas_aktivitetstype

ændret

 • esas_godkender type Fagpersonsrelation -> esas_godkender type Personoplysning


NationalAfgangsaarsag

tilføjet

 • esas_tillad_genindskrivning


Omraadenummeropsaetning

fjernet

 • esas_omraadenummer_idName
 • esas_studiestart
 • esas_type

tilføjet

 • esas_ledige_pladser_sommer
 • esas_ledige_pladser_vinter

ændret

 • list_esas_kvalifikationskriterie_omraadenummeropsaetning type List<KvalifikationskriterieOmraadenummeropsaetning>
 • list_esas_kvalifikationskriterie type List<Kvalifikationskriterie>


Person

fjernet

 • esas_postnummer_by_idName
 • esas_kommune_idName
 • esas_statsborgerskab_idName
 • esas_land_idName


Personoplysning

tilføjet

 • list_esas_hold
 • list_esas_internationalisering
 • list_esas_meritregistrering


PlanlaegningsUddannelseselement

fjernet

 • esas_indskrivningsform_idName
 • esas_sprog_idName
 • transactioncurrencyidname

tilføjet

 • list_esas_ansoegning

ændret

 • esas_samlaesning type StruktureltUddannelseselement -> esas_samlaesning type Samlaesning
 • list_esas_gebyrtype_pue_relation type List<GebyrtypePUERelation> -> list_esas_gebyrtype type List<Gebyrtype>


Postnummer

tilføjet

 • esas_navn


Publicering

tilføjet

 • list_esas_omraadenummeropsaetning
 • list_esas_planlaegningsuddannelseselement


Specialisering

ændret

 • esas_ansogning -> esas_ansoegning


StruktureltUddannelseselement

fjernet

 • esas_eksamenssprog_idName
 • esas_sprog_idName
 • esas_profil_idName
 • esas_indskrivningsform_idName

ændret

 • esas_antal_antal_timers_undervisning -> esas_antal_timers_undervisning


Studieforloeb

fjernet

 • esas_indskrivningsform_idName
 • esas_profil_idName

   

StudieinaktivPeriode

fjernet

 • esas_aarsag
 • esas_aarsag_idName
 • esas_studieforloeb_idName

tilføjet

 • esas_semester
 • esas_navn


Uddannelsesaktivitet

tilføjet

 • esas_dags_dato


Uddannelsesstruktur

fjernet

 • esas_uddannelsestype_idName

tilføjet

 • esas_audd_kode_id
 • esas_audd_kode
 • No labels