Version 1.3.0.252                                                          04-06-2021-06-2021


esas opdatering i Prod 03-06-2021

Præprod har produktionsdata fra den 20-05-21.

Rettelser i denne opdatering


Indberetning af Optag fejler  (SISESAS-3236)
Problemstilling:
Jobbet fejler med følgende fejlmelding:

E6215: Plugin 'esas.Dynamics.Plugins.Dialog.PutInberetningsgrundlagBasedOnDialog' threw an unexpected exception.

Løsning:
Fejlen opstod hvis der blev foretaget mange indberetninger meget hurtigt efter hinanden.

Status på det juridiske grundlag sættes nu med det samme til "klar til afsendelse" og blokerer for ydderligerer indberetninger på samme tid.

nemStudie: Nægtet adgang når trykke på link til at tjekke debitor på en Ansøgning  (SISESAS-2897)
Problemstilling:
Tror vi har set fejlen før, men denne ansøger har fundet en betaler ved sin tilmelding i nemStudie, men vi har ikke adgang til virksomheden.

Løsning:
Der udstilles kun virksomheder ejet af esas-overordnet + egen institution.


Hent virksomheder fra Datafordeler henter ikke alle markeret i chekbox (SISESAS-3578)
Problemstilling:
I virksomhedsoversigten i skærmbillede "Ny(t) Institution / Virksomhed" er det muligt at afkrydse virksomheder, som endnu ikke er oprettet i esas. Ved tryk på Hent knappen hentes kun dem på den synlige side, selvom man har afkrydset nogle på andre sider.

Løsning:
Nu hentes alle markerede virksomheder.  Desuden er bladre knapper fjernet således at man nu får vist samtlige virksomheder til et CVR nummer i listevisningen.

VIS I NEMSTUDIE knap virker ikke (SAMLET SAG) - ADFS opkobling  (SISESAS-3712)
Problemstilling:
Institutioner med ADFS opkobling til nemStudie kan ikke benytte knappen VIS I NEMSTUDE for at simulere login som en ansøger.

Løsning:
En konfigurationsfil er blevet opdateret.

STÅ og Aktivitetstype sættes ikke korrekt ved Merit (UDFMUFMNS-1508)
Problemstilling:
STÅ og Aktivitetstype sættes ikke korrekt ved aktivitetstype merit.

Løsning:
Aktivitetstypen bliver nu opdateret korrekt for meritter.

Scripts

Fejl - der bliver sendt alt for mange adviseringer ud (SISESAS-3617)
Problemstilling:
I går den 20-05-21, under/efter deployet, blev der sendt rigtig mange adviseringer ud. Vi har fået en henvendelse fra en ansøger, der modtog 61 adviseringer, på meget kort tid. Vi har også oplevet dette på vores egne test ansøgninger, så vi ved at det sker. På ansøgningen i esas, kan vi dog ikke se at der er sendt så mange adviseringer, da der kun ligger én kommunikation.

Løsning:
Ifm. justeringer for at forbedre performance af afsendelse af e-mails, blev der introduceret en ny bug. Den er nu fjernet.

Fejl ved oprettelse af flere hold på PUE (SISESAS-3365)
Scripts er nu testet og verificeret, at de løser problemet med oprettelse af hold. Problemet var, at nogle hold manglede en nummergenerator, der blev brugt til at oprette serienumre til holds. Så når det andet hold blev oprettet, blev det således set som den første holden og fik samme serienummer, fordi det eksisterede ikke en nummergenerator.

Scriptet kontrollerer, om der findes PUEr med hold, men ingen nummergenerator til den hold, og opretter derefter en nummergenerator til den.

Der dannes ikke advisering - nemStudie (SAMLET SAG) (SISESAS-3497)
Problemstilling:
Når der angives "bilag mangler" i sektionen "videregående uddannelser" samt en frist i feltet "Frist for manglende dokumentation" i sektionen "Sagsbehandling", dannes der en ansøgningshandling men IKKE en advisering "Nyt på Nemstudie".

Løsning:
Scriptet har dannet de manglende adviceringer.

Nye stories i denne opdatering

Titel

Løsning

Sagsnr

Ansøgere med tilsagn skal tildeles den studiestart de har ønsket

esas

UFMNS-16158

Masseredigere Gebyrtype skabeloner

  (har fejl UFMNS-19034)

esas

UFMNS-16947

Kolonne Pointdeling

esas

UFMNS-16949

Ved servicevindue skal det ikke være muligt at hente eller indberettet data (SU+UDB)

esas

UFMNS-16951


Flere felter ved adgangsgrundlag

esas

UFMNS-16952

Ændring af max karaktergennemsnit

esas

UFMNS-16953

Automatisk oprettelse af GUE ved registrering af delmerit

esas

UFMNS-16955

Meritregistering og bedømmelse - låsning af bestået GUE

esas

UFMNS-16956

Valg af studieretning/undervisningsfag efter tildelt studieplads

esas nemStudie

UFMNS-16960

Tilmeld bytteliste

  (har fejl UFMNS-19029 og UFMNS-19030)

esas

nemStudie

UFMNS-16965

Bytteliste administration

  (har fejl UFMNS-19031)

esas nemStudie

UFMNS-16966


Definer mulige adgangsgrundlag i esas

nemStudie

UFMNS-16968

Undergitrene på Ansøgning ændres til at være "Redigerbare gitre"

esas

UFMNS-16973

Dannelse af hold i esas, del 2

esas

UFMNS-17290

Ændring af visning for ansøgningsentiteten

esas

UFMNS-17743

Ved servicevindue skal det ikke være muligt at hente eller indberettet data (SU+UDB) – Test

esas

UFMNS-18047

Mapning mellem tekstfeltet retning på ansøgning og AUDD-kode

esas

UFMNS-18182

Ny rekvirenttype 'SELV' skal oprettes.

esas

UFMNS-18701

CLONE - Betalingsstatus i esas skal opdateres én gang i timen

esas

UFMNS-18718

Ansøger skal vælge arbejdsgiver - offentlig/privat

nemStudie

UFMNS-18725

CLONE - Opdatering af resultatudskrift – nemStudie

esas

UFMNS-18727

CLONE - Der mangler et engelsk felt til supplerende oplysninger og særlige krav

esas

UFMNS-18728

CLONE - Samlæsning med annulleret PUE

esas

UFMNS-18736

CLONE - Markering af ekstra tid til eksamen – SPS

  (Ikke testet af forretningen)

esas

UFMNS-18862


Tekniske ændringer

Story
Bedre fejlbesked hvis integrationskonto ikke opsat (UFMNS-16975)

Fejlrettelse

Integration Praktikportal - esas fejler ved hentning af esas personID (SISESAS-2499)
Problemstilling:
Vi har i Praktikportalen et job, der henter esas personID ud fra CPR (Da vores Metadir ikke kan levere esas personid til Praktikportalen endnu), dette job fejler med besked:

URL/Endpoint:

https://integration-esas.prod.ufmit.dk/odata/Personoplysning?%24expand=esas_person&%24filter=esas_rolle%20eq%20742980000&%24count=true&

Besked/Exception/Fejl: ….

Løsning:
Fejlen bunder i en timeout grundet den store datamængde der hentes ud.

Der er implementeret en mulighed for at specificere, hvor mange elementer der skal returneres pr side ved at bruge url parameter "$pagesize". Husk i øvrigt at benytte Select i kaldet for at begrænse datamængden.
Pagegesize kan antage en heltalsværdi mellem 1 og 5000 for alle endpunkter på nær Bevisgrundlag, hvor den øvre grænse er sat til 250.Tilføjelse af felter på eksisterende entiteter/endepunkter


Entitet

Tilføjede Felter

Adgangskrav

esas_saerlige_krav_beskrivelse_engelsk


Omraadenummeropsaetning

esas_byttelisteopsaetning_id

esas_specialisering_efter_optag

esas_byttelisteopsaetning

PlanlaegningsUddannelseselement

esas_samlaesnings_pue_id

esas_samlaesnings_pue

Afdeling

esas_team_id

esas_team

Studieforloeb

esas_ekstra_tid_eksamen

Ansoegning

esas_uddannelsesstruktur_id

esas_samlet_erfaring

esas_kompetencebevis_faerdigheder

esas_kompetencebevis_kompetencer

esas_kompetencebevis_viden

esas_uddannelsesbevis_faerdigheder

esas_uddannelsesbevis_kompetencer

esas_uddannelsesbevis_viden

esas_har_cv

esas_relevans

esas_har_givet_erklaering

esas_tillad_tro_og_lov_erklaering

esas_supplerende_oplysninger

esas_link_fagperson

esas_fagperson_vurdering

esas_fagperson_kommentar

esas_ansoegning_anbefaling

esas_motiveret_ansoegning_rkv

esas_laest_faglitteratur

esas_bevistype

esas_rkv_status

esas_ag_klassetrin

esas_ag_uddannelsesnavn

esas_uddannelsesstruktur

list_esas_erfaringer_rkv

Bilag

esas_synlig_for_ansoeger

esas_sendes_ikke_til_fagperson

Ansoegningshandling

esas_tillad_tro_og_love_erklaering

Ansoegningskort

esas_link_til_video

Publicering

esas_supplerende_oplysninger_engelsk

esas_kontaktpersonslink

Aktivitetstype

AndenErfaringRkv

AndenUddannelseRkv

Bytte

Byttelisteopsaetning

ErfaringerRkv

RealkompetencevurderingTilføjelse af entiteter/endepunkter, samt de felter der gøres tilgængelige


Entitet

Tilhørende felter

AndenErfaringRkv

esas_anden_erfaring_rkvid

esas_ansoegning_id

esas_navn

esas_start

esas_slut

esas_beskrivelse

esas_number_of_years

esas_number_of_months

esas_aktivitetstype

esas_har_givet_erklaering

esas_tillad_tro_og_lov_erklaering

CreatedBy

CreatedOn

ModifiedBy

ModifiedOn

OwningBusinessUnit

statecode

statuscode

AndenUddannelseRkv

esas_anden_uddannelse_rkvid

esas_ansoegning_id

esas_navn

esas_fag

esas_relevans

esas_start

esas_slut

esas_number_of_years

esas_number_of_months

esas_har_givet_erklaering

esas_tillad_tro_og_lov_erklaering

CreatedBy

CreatedOn

ModifiedBy

ModifiedOn

OwningBusinessUnit

statecode

statuscode

esas_ansoegning

ErfaringerRkv

esas_erfaring_rkvid

esas_ansoegning_id

esas_navn

esas_arbejdsopgaver

esas_arbejdsgiver

esas_start

esas_slut

esas_timer_per_uge

esas_number_of_years

esas_number_of_months

esas_har_givet_erklaering

esas_tillad_tro_og_lov_erklaering

CreatedBy

CreatedOn

ModifiedBy

ModifiedOn

OwningBusinessUnit

statecode

statuscode

esas_ansoegning

Bytte

esas_bytteid

esas_byttelisteopsaetning_id

esas_ansoegning_id

esas_navn

esas_ansoegt_dato

esas_fravalgt_dato

CreatedBy

CreatedOn

ModifiedBy

ModifiedOn

OwningBusinessUnit

statecode

statuscode

esas_byttelisteopsaetning

esas_ansoegning

esas_byttelisteopsaetningid

esas_navn

esas_aaben_for_bytteliste

esas_aktiv_for_tilmelding

esas_hjaelpetekst

list_esas_bytte

KOTGruppe

esas_kot_gruppeid

esas_omraadenummeropsaetning_id

esas_automatisk_tildeling

esas_betegnelse

esas_gruppenummer

esas_navn

esas_periode_slut

esas_periode_start

CreatedBy

CreatedOn

ModifiedBy

ModifiedOn

OwningBusinessUnit

statecode

statuscode

esas_omraadenummeropsaetning


Realkompetencevurdering

esas_realkompetencevurderingid

esas_uddannelsesstruktur_id

esas_ansoeger_cpr

esas_status_dato

CreatedBy

CreatedOn

ModifiedBy

ModifiedOn

OwningBusinessUnit

statecode

statuscode

esas_uddannelsesstruktur

  • No labels