Miljø FormålVersion*DataIntegrationer**
Prodesas-produktion benyttes til esas i drift.nyeste version i driftlive-dataOData, C-int
Præprod (PP)

Institutioner i drift tester fejlrettelser og ny funktionalitet som er på vej i drift.
Det er sager løst i support sporet.

samme version som prod eller
nyere version på vej i drift

Samme dag PP opdateres med ny version
kopieres Prod data til PP

OData, C-int-tp
PP-UDV

Institutioner i drift til verificering af ny funktionalitet, hvor live-data er nødvendige.
Ny funktionalitet fra udviklingssporet som er på vej til at blive indlejret i support sporet.

Typisk samme version som i PP tilføjet
ny funktionalitet fra udviklingssporet. 

Kopi af Prod data.
Opdateres efter aftale.

OData, C-int-tp
Præprod2 (PP2)Kun for institutioner i bølge 2 Generalprøvekonvertering forud for implementering af esas.Ad hockonverteret fra 13-09.2021**** OData, C-int-tp
IntUdviklingsmiljø til lokale integrationer.Samme version som PPData brugerne selv opretter. Må ikke indeholde
oplysninger, der kan henføres til en reel person.
OData
Test

Benyttes af Netcompany til test af den kommende version.

Institutioner kan også benytte det ifm. udvikling

samme version som prod eller
nyere version på vej i drift
løbende oprettet data uden oplysninger,
der kan henføres til en reel person
OData
Test2 

Benyttes efter aftale af institutionerne og UFS til test af
funktionalitet under udvikling til en fremtidig version/release

ad hoc

løbende oprettet data uden oplysninger,
der kan henføres til en reel person
OData
Test3Benyttes efter aftale af institutionerne og UFS til test af
funktionalitet under udvikling til en fremtidig version/release
ad hocløbende oprettet data uden oplysninger,
der kan henføres til en reel person
OData
KonverteringsmiljøPrøvekonvertering forud for implementering af esasad hockonverteret fra SIS
KursusmiljøNetcompanys miljø til afholdelse af kurserNetcompany styrer ad hocNetcompany styrer ad hocNetcompany styrer ad hoc


**Integrationer markeret med OData vil sige, at der er åbent for, at institutionerne kan opsætte lokale integrationer. Det kan f.eks. være til WISEFlow og Praktikportalen.
**Integrationer markeret med C-int vil sige, at UFS har sat Centrale Integrationer op. Det er Datafordeleren (CPR, CVR), Indberetninger til CØSA og DSt, Uddannelsesguiden/Voksenuddannelse, Ungedatabasen Voksenuddannelse
**Integrationer markeret med C-int-tp vil sige, at UFS har sat op eller kan sætte op, så der bliver integration til nogle af de Centrale Integrationer i produktion eller i test. Dog findes der ikke test-systemer overalt, og derfor skal opsætningen sættes op efter behov

**** Se oversigt over hvornår PP2 er lukket pga af konvertering: Projektplan for konvertering og uddannelse 


  • No labels