Lokal support hos institutionerne - 1st level support

Institutionerne varetager 1st level support overfor egne medarbejdere, herunder it-teknisk support som fx henvendelser vedr. PC'en, login og tredje-partssystemer.
Hjælp til SIS-esas-supporten kan findes i vejledninger og dokumentation under punktet Brugervejledning - esas
.

SIS-esas-supporten - 2nd level support

Er problemet af en type, der ikke kan løses lokalt, kan institutionens kontaktbrugere oprette en sag i SIS-esas-supporten.

Opret en sag i SIS-esas-supporten

Undgå personfølsomme data

OBS! Jf. GDPR må du ikke indsætte persondata i sagerne, dvs. undgå CPR-numre og adresser. Skal du fx have hjælp til at ændre et CPR-nummer, skal nummeret sløres ved at indsætte xxxx, hvor det er muligt.

Brug knappen 'Send et link via e-mail'

Link aldrig direkte fra en browser, men brug knappen ”Send et link via e-mail”, for at få fat i det unikke link. Knappen finder du i kontekstmenuen.

Alle brugere kan se alle sager

Vær opmærksom på, at alle brugere kan se ALLE sager oprettet i SIS-esas-supporten.

  • No labels