1. Hvis der mangler en PUE på GUE eller hvis PUEn på GUEn henviser til en forkert SUE, SUE på en anden uddannelsesstruktur, så kan knappen 'PUE skift' bruges. 
  2. Hvis man har behov for at gennemtvinge en opdatering af GUEns værdier f.eks. STÅ ECTS, så kan 'PUE skift' knappen også bruges, men kun på en enkelt GUE. Dette gøres ved at skifte til samme PUE. Dog fjernes holdtilknytningen.
    1. Der arbejdes på en løsning, hvor GUErs oplysninger kan blive opdateres ud fra den tilknyttede PUE/SUE

Vigtigt læs vejledning 


Vær opmærksom på semester på GUEn ikke opdateres ved release xxx, så hvis I har nogle GUEr, hvor semester skal ændres, så bør I vente med disse til næste release.

Relaterede artikler