Problem

Ved karaktergivning direkte på bedømmelsesrunden (i redigerbar visning) er det muligt at vælge karakterer fra alle karakterskalaer, herunder 13-skalaen.
Ved sammenfald af bedømmelser (fx 7, 10, IM, SY) er det ikke entydigt, hvilken karakterskala bedømmelsen hører til.

Løsning

Workaround

Hvis det drejer sig om afgivelse af få karakterer

Gå på den enkelte GUE og afgiv karakteren her

Hvis det drejer sig om afgivelse af mange karakterer

  1. eksportér Bedømmelserne på bedømmelsesrunden til Excel
  2. indskriv karaktererne (OBS karakterkoderne) i Excel-arket
    1. se karakterkoderne i vedlagte vejledning
  3. importer Excel-arket

se detaljeret vejledning i dette Word-dokument:

Sådan skal det fungere

Der er oprettet et ændringsønske, der skal sørge for, at dropdownlisten alene giver mulighed for valg af karakterer fra den tilladte karakterskala.

Relaterede artikler