esas-
funktionsområde
Hvad dækket funktionsområdet overEksempler på spørgsmål, fejl og ændringsforslagLabels til brug for UFSErfa-labels til brug for UFS
BedømmelseSupportsager, der drejer sig om vurdering af den studerende i forbindelse med afslutning af et uddannelseselement. Det kan være en karaktergivning, en godkendelse eller lignende.

Hvordan afgiver jeg en delkarakter?

Der kan ikke udregnes gennemsnit, når der indgår en ikke-numerisk karakter

bedømmelse
bedømmelsesrunde
Erfa-studieforløb
Betaling og faktureringSupportsager vedrørende en betaler, dannelse af faktureringsgrundlag, faktureringsgrundlagslinjer, opsætning af gebyrtyper, kreditnota m.v.

Kan debitor være vores egen institution?

Der er ikke dannet faktureringsgrundlagslinjer på den studerende.

betaling
fakturering
Erfa-ÅU
Centrale integrationer

Supportsager vedrørende CPR, CVR, Datafordeleren, SU-integration, integration til CØSA, aflevering til DSt, Ungedatabasen, Uddannelsesguiden/voksenuddannelse.dk, Optagelse.dk, KOT, (Navision STAT).

Institutionerne kan benytte dette funktionsområde, men vil måske ofte benytte det funktionsområde, den centrale integration drejer sig om, som f.eks. institutioner/virksomheder, optagelse, indberetning eller andet. 

UFS er ansvarlig for de centrale integrationer.

Hvor ofte bliver der overført til Uddannelsesguiden?

CPR-nummer bliver ikke opdateret online

centrale-integrationer
CVR, CPR, Datafordeleren
SU-integration
Erfa-integrationer
IndberetningSupportsager vedrørende STÅ-indberetning, indberetning af Faktisk Optag, indberetning til DST, dannelse af linjer til indberetningerne osv.

Hvordan skal indberetningsgrundlaget læses?

Der sker ingen ændring på indberetningsgrundlagslinjen i forbindelse med meritgivning

indberetning
STÅ-indberetning
DST-indberetning
Erfa-indberetning
Institutioner/ virksomhederSupportsager vedrørende virksomheder, uddannelsesinstitutioner, institutionsafdelinger, praktiksteder, kommuner og lignende.

Hvilket niveau af virksomheden benyttes oftest til fakturering

P-virksomheden blev ikke opdateret i nat

institutioner
virksomheder
Erfa-integrationer
KonverteringDette esas-funktionsområde kan benyttes, hvis der skal særlig vægt på, at supportsagen omhandler konverterede data. Ellers vil de andre funktionsområder også blive benyttet til konverterede data.

Den konverterede uddannelsesstruktur for pædagoguddannelsen bliver ved med at drille

Der bliver ikke oprettet PUE på den konverterede struktur.

konvertering
Lokale integrationerSupportsager vedr. webservices, Odata, rettigheder og andre emner, som forbinder esas med institutionens egne systemer som f.eks. WISEFlow, Praktikportalen og institutionens IDM-system.

Hvor ser jeg feltet studerende i Odata?

Webservice til Praktikportalen mangler rettigheder.

lokale-integrationerErfa-integrationer
nemStudieSupportsager, som særligt vedrører nemStudie, som f.eks. mail til studerende og opsætning af kort.

Hvordan gør jeg et kort obligatorisk?

Den studerende modtager ikke mail i forbindelse med, at vi har optaget hende.

nemStudie

Erfa-optagelse
Erfa-ÅU

OptagelseSupportsager vedrørende optagelsesprocessen. Det vil f.eks. sige klargøring til optagelse og ansøgernes vej frem til optagelse uanset hvor de har ansøgt fra; nemStudie, Optagelse.dk.

Hvordan åbner vi for institutionens ansøgninger fra Optagelse.dk?

Den studerende statsborgerskab er forsvundet.

optagelse

Erfa-optagelse
Erfa-ÅU

Rapporter og udskrifterSupportsager vedrørende udtræk fra esas i form af avancerede udtræk, rapporter og øvrige udskrifter. Området indeholde også import fra og eksport til Excel.

Hvordan får jeg alle den studerendes hold ud i samme udtræk?

Visse bedømmelser kommer ikke med ud på resultatudskriftet.

rapporter

udskrifter


RKVSupportsager i forbindelse med behandling af realkompetencevurdering og det efterfølgende flow.

Kan jeg oprette en RKV andre steder fra end i selve ansøgningen?

Jeg kan ikke udskrive realkompetencebeviset.

RKV
SikkerhedSupportsager, der omhandler alle former for sikkerhed i esas. Det være sig persondatabeskyttelse, risiko for tab af data eller f.eks. ønske om oprettelse af en bruger i SIS-esas-supportsystemet, esas-brugerroller.

Hvordan sletter jeg en ansat, som kun findes som fagperson i esas?

Jeg kan se studerende oprettet af en anden institution.

sikkerhed
Studieforløb

Supportsager vedrørende det forløb, som den studerende gennemgår fra optagelse til eksamensbevis. Det være sig dannelse af korrekte GUEr, registrering af studieinaktivitet, færdiggørelse af uddannelsen.

Studieforløbet vedrører også internationalisering med danske studerende, der tager til udlandet og udenlandske studerende, der komme til Danmark. Ligeledes inkluderer studieforløb praktik-registrering i esas. Praktik afholdes ofte hos en ekstern virksomhed eller offentlig institution og kan være lønnet eller ulønnet.

Hvilke årsager kan jeg angive for en studieinaktiv periode.
Den studieinaktive studerende er forsvundet fra listerne.

Hvordan ser jeg, at alle forhold for at der udløses internationaliseringstilskud er opfyldt? Forhåndsgodkendelsen bliver ikke gemt.

Hvordan registrerer jeg praktik hen over to semestre?
Den studerendes praktikvirksomhed findes ikke i esas.

studieforløbErfa-studieforløb
Uddannelsesstruktur OUSupportsager vedrørende ordinære uddannelsesstrukturer herunder uddannelsesaktivitet, aktivitetsudbud, uddannelsesstruktur, semesterhold, stamhold, samlæsning m.v. 

Hvordan flytter jeg en studerende til et andet stamhold?

De samlæste studerende kommer ikke på bedømmelsesrunde.

uddannelsesstruktur-OU
uddannelsesstruktur
Erfa-uddannelsesstruktur-OU
Uddannelsesstruktur ÅUSupportsager vedrørende åbne uddannelsesstrukturer herunder Uddannelsesaktivitet, Aktivitetsudbud, Uddannelsesstruktur, UVM-fag, samlæsning, planlægning af uddannelse m.v.

Hvordan meriterer jeg en del af et UVM-fag?

PUEn bliver ikke oprettet, selv om der er 4 uger til kursusstart.

uddannelsesstruktur-ÅU
uddannelsesstruktur
Erfa-ÅU
Workflow og reglerSupportsager til arbejdsprocesser, opsætning af regler, fejlbeskeder fra arbejdsprocesser og regler.

Jeg kan ikke se de samme arbejdsprocesser som mine kollegaer. Hvordan kan det skyldes?

Arbejdsprocessen går i stå med en fejlmeddelelse.

workflow
regler
arbejdsproces

ØvrigtSupportsager, som ikke kan finde sin plads på et esas-funktionsområde. Det kan f.eks. omhandle brugervenlighed, arkitektur, tekniske detaljer m.v.

Hvordan giver jeg min kollega adgang til at se mit dashboard?

Deaktiveret person kan fortsat vælges i "Antagelse af brugerroller"

øvrigt
  • No labels