You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

esas-
funktionsområde
Hvad dækket funktionsområdet overEksempler
BedømmelseSupportsager, der drejer sig om vurdering af den studerende i forbindelse med afslutning af et uddannelseselement. Det kan være en karaktergivning, en godkendelse, en udtalelse.

Hvordan afgiver jeg en delkarakter?

Der kan ikke udregnes gennemsnit, når der indgår en ikke-numerisk karakter

Betaling og faktureringSupportsager vedrørende en betaler, dannelse af faktureringsgrundlag, faktureringsgrundlagslinjer, opsætning af gebyrtyper m.v.

Kan debitor være vores egen institution?

Der er ikke dannet faktureringsgrundlagslinjer på den studerende.

Centrale integrationer

Supportsager vedrørende CPR, CVR, Datafordeleren, SU-integration, integration til CØSA, aflevering til DSt, Ungedatabasen, Uddannelsesguiden/voksenuddannelse.dk, Optagelse.dk, KOT

Institutionerne er velkomne til at benytte dette funktionsområde, men vil måske ofte benytte det funktionsområde, som den centrale integration drejer sig om. Det kan være at vælge funktionsområdet Institutioner/virksomheder, når der er uregelmæssigheder med f.eks. Produktionsvirksomheder, eller Optagelse, hvis der er problemer med en KOT-fil. 

Hvor ofte bliver der overført til Uddannelsesguiden?

CPR-nummer bliver ikke opdateret online

IndberetningSupportsager vedrørende STÅ-indberetning, indberetning af Faktisk Optag, indberetning til DST, dannelse af linjer til indberetningerne osv.

Hvordan skal indberetningsgrundlaget læses?

Der sker ingen ændring på indberetningsgrundlagslinjen i forbindelse med meritgivning

Institutioner/virksomhederSupportsager vedrørende virksomheder, uddannelsesinstitutioner, institutionsafdelinger, praktiksteder, kommuner og lignende.

Hvilket niveau af virksomheden benyttes oftest til fakturering

P-virksomheden blev ikke opdateret i nat

InternationaliseringSupportsager vedrørende danske studerende, der tager til udlandet og udenlandske studerende, der komme til Danmark

Hvordan ser jeg, at alle forhold for at der udløses internationaliseringstilskud er opfyldt?

Forhåndsgodkendelsen bliver ikke gemt.

KonverteringDette esas-funktionsområde kan benyttes, hvis der skal særlig vægt på, at supportsagen omhandler konverterede data. Ellers vil de andre funktionsområder også blive benyttet til konverterede data.

Den konverterede uddannelsesstruktur for pædagoguddannelsen bliver ved med at drille

Der bliver ikke oprettet PUE på den konverterede struktur.

Lokale integrationerSupportsager vedr. webservices, Odata, rettigheder og andre emner, som forbinder esas med institutionens egne systemer som f.eks. WISEFlow, Praktikportalen og institutionens IDM-system.

Hvor ser jeg feltet studerende i Odata?

Webservice til Praktikportalen mangler rettigheder.

nemStudieSupportsager, som særligt vedrører nemStudie, som f.eks. mail til studerende og opsætning af kort.

Hvordan gør jeg et kort obligatorisk?

Den studerende modtager ikke mail i forbindelse med, at vi har optaget hende.

OptagelseSupportsager vedrørende optagelsesprocessen. Det vil f.eks. sige klargøring til optagelse og ansøgernes vej frem til optagelse uanset hvor de har ansøgt fra; nemStudie, Optagelse.dk.

Hvordan åbner vi for institutionens ansøgninger fra Optagelse.dk?

Den studerende statsborgerskab er forsvundet.

Praktik

Rapporter og udskrifter

RKV

Sikkerhed

Studieforløb

Uddannelsesstruktur OUUddannelsesaktivitet, Aktivitetsudbud, Uddannelsesstruktur, semesterhold
Uddannelsesstruktur ÅUplanlægning af uddannelse
Workflow og regler

Åben uddannelse og IDV

Øvrigt

  • No labels