You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

esas-
funktionsområde
labelsHvad dækket funktionsområdet overEksempler på spørgsmål, fejl og ændringsforslag
BedømmelsebedømmelseSupportsager, der drejer sig om vurdering af den studerende i forbindelse med afslutning af et uddannelseselement. Det kan være en karaktergivning, en godkendelse eller lignende.

Hvordan afgiver jeg en delkarakter?

Der kan ikke udregnes gennemsnit, når der indgår en ikke-numerisk karakter

Betaling og faktureringbetaling
fakturering
Supportsager vedrørende en betaler, dannelse af faktureringsgrundlag, faktureringsgrundlagslinjer, opsætning af gebyrtyper, kreditnota m.v.

Kan debitor være vores egen institution?

Der er ikke dannet faktureringsgrundlagslinjer på den studerende.

Centrale integrationercentraleintegrationer
CVR, CPR, Datafordeleren, SUintegration

Supportsager vedrørende CPR, CVR, Datafordeleren, SU-integration, integration til CØSA, aflevering til DSt, Ungedatabasen, Uddannelsesguiden/voksenuddannelse.dk, Optagelse.dk, KOT, (Navision STAT).

Institutionerne kan benytte dette funktionsområde, men vil måske ofte benytte det funktionsområde, den centrale integration drejer sig om, som f.eks. institutioner/virksomheder, optagelse, indberetning eller andet. 

UFS er ansvarlig for de centrale integrationer.

Hvor ofte bliver der overført til Uddannelsesguiden?

CPR-nummer bliver ikke opdateret online

Indberetning

indberetning
STÅindberetning
DSTindberetning

Supportsager vedrørende STÅ-indberetning, indberetning af Faktisk Optag, indberetning til DST, dannelse af linjer til indberetningerne osv.

Hvordan skal indberetningsgrundlaget læses?

Der sker ingen ændring på indberetningsgrundlagslinjen i forbindelse med meritgivning

Institutioner/virksomhederinstitutioner
virksomheder
Supportsager vedrørende virksomheder, uddannelsesinstitutioner, institutionsafdelinger, praktiksteder, kommuner og lignende.

Hvilket niveau af virksomheden benyttes oftest til fakturering

P-virksomheden blev ikke opdateret i nat

KonverteringkonverteringDette esas-funktionsområde kan benyttes, hvis der skal særlig vægt på, at supportsagen omhandler konverterede data. Ellers vil de andre funktionsområder også blive benyttet til konverterede data.

Den konverterede uddannelsesstruktur for pædagoguddannelsen bliver ved med at drille

Der bliver ikke oprettet PUE på den konverterede struktur.

Lokale integrationerlokaleintegrationerSupportsager vedr. webservices, Odata, rettigheder og andre emner, som forbinder esas med institutionens egne systemer som f.eks. WISEFlow, Praktikportalen og institutionens IDM-system.

Hvor ser jeg feltet studerende i Odata?

Webservice til Praktikportalen mangler rettigheder.

nemStudienemStudieSupportsager, som særligt vedrører nemStudie, som f.eks. mail til studerende og opsætning af kort.

Hvordan gør jeg et kort obligatorisk?

Den studerende modtager ikke mail i forbindelse med, at vi har optaget hende.

OptagelseoptagelseSupportsager vedrørende optagelsesprocessen. Det vil f.eks. sige klargøring til optagelse og ansøgernes vej frem til optagelse uanset hvor de har ansøgt fra; nemStudie, Optagelse.dk.

Hvordan åbner vi for institutionens ansøgninger fra Optagelse.dk?

Den studerende statsborgerskab er forsvundet.

Rapporter og udskrifter

rapporter

udskrifter

Supportsager vedrørende udtræk fra esas i form af avancerede udtræk, rapporter og øvrige udskrifter.

Hvordan får jeg alle typer af bedømmelser med ud i samme udtræk, og helst samme kolonne?

Visse bedømmelser kommer ikke med ud på resultatudskriftet.

RKVRKVSupportsager i forbindelse med behandling af realkompetencevurdering og det efterfølgende flow.

Kan jeg oprette en RKV andre steder fra end i selve ansøgningen?

Jeg kan ikke udskrive realkompetencebeviset.

SikkerhedsikkerhedSupportsager, der omhandler alle former for sikkerhed i esas. Det være sig persondatabeskyttelse eller risiko for tab af data.

Hvordan sletter jeg en ansat, som kun findes som fagperson i esas?

Jeg kan se studerende oprettet af en anden institution.

Studieforløbstudieforløb

Supportsager vedrørende det forløb, som den studerende gennemgår fra optagelse til eksamensbevis. Det være sig dannelse af korrekte GUEr, registrering af studieinaktivitet, færdiggørelse af uddannelsen.

Studieforløbet vedrører også internationalisering med danske studerende, der tager til udlandet og udenlandske studerende, der komme til Danmark. Ligeledes inkluderer studieforløbe praktik-registrering i esas. Praktik afholdes ofte hos en ekstern virksomhed eller offentlig institution og kan være lønnet eller ulønnet.

Hvilke årsager kan jeg angive for en studieinaktiv periode.
Den studieinaktive studerende er forsvundet fra listerne.

Hvordan ser jeg, at alle forhold for at der udløses internationaliseringstilskud er opfyldt?Forhåndsgodkendelsen bliver ikke gemt.

Hvordan registrerer jeg praktik hen over to semestre?
Den studerendes praktikvirksomhed findes ikke i esas.

Uddannelsesstruktur OUuddannelsesstrukturOUSupportsager vedrørende ordinær uddannelsesstrukturer herunder uddannelsesaktivitet, aktivitetsudbud, uddannelsesstruktur, semesterhold, stamhold, samlæsning m.v. 

Hvordan flytter jeg en studerende til et andet stamhold?

De samlæste studerende kommer ikke på bedømmelsesrunde.

Uddannelsesstruktur ÅUuddannelsesstrukturÅUSupportsager vedrørende åben uddannelsesstrukturer herunder Uddannelsesaktivitet, Aktivitetsudbud, Uddannelsesstruktur, UVM-fag, samlæsning, planlægning af uddannelse m.v.

Hvordan meriterer jeg en del af et UVM-fag?

PUEn bliver ikke oprettet, selv om der er 4 uger til kursusstart.

Workflow og reglerworkflow
regler
arbejdsproces
Supportsager til arbejdsprocesser, opsætning af regler, fejlbeskeder fra arbejdsprocesser og regler.

Jeg kan ikke se de samme arbejdsprocesser som mine kollegaer. Hvordan kan det skyldes?

Arbejdsprocessen går i stå med en fejlmeddelelse.

ØvrigtøvrigtSupportsager, som ikke kan finde sin plads på et esas-funktionsområde. Det kan f.eks. omhandle brugervenlighed, arkitektur, tekniske detaljer m.v.

Hvordan giver jeg min kollega adgang til at se mit dashboard?

Deaktiveret person kan fortsat vælges i "Antagelse af brugerroller"

  • No labels