esas vejledning
Dato: 25. august 2021


Opgave

Hvilke data genberegnes, når jeg kører arbejdsprocessen ’Genberegn studieforløb’?

Vejledning

Når arbejdsprocessen ’Genberegn studieforløb’ køres på et studieforløb i forbindelse med startmerit, bliver studieforløbet opdateret i forhold til stamhold og skabelonholdet slettes.
Er der tilknyttet semesterhold, så tilrettes de også, men alle tidligere semesterhold slettes ikke. Hvis du ønsker at slette tidligere semesterhold, skal du køre arbejdsprocessen ’Opret/Opdater semesterhold’.


Eksempel

Studieforløbet har start 01-02-2021 og der er givet startmerit for to semestre.
Genberegningen rykker stamholdet to semestre tilbage, og finder altså det stamhold på studieforløbets aktivitetsudbud, der har en startdato tættest på 01-02-2020.

Hvis der kun er givet merit for et semester, rykkes genberegningen stamholdet et halvt år tilbage.