esas vejledning

De karakterskalaer der er mulige at vælge på en bedømmelsesrunde, afhænger af, hvilke karakterskalaer du har valgt på SUEn.

Hvis du på SUEen både sætter flueben ved skalaen ’Godkendt/Ikke godkendt’ og ’7-trins-skalaen’, så vil du både kunne vælge karakterer fra ’7-trins-skalaen’ og karaktererne ’Bestået/Ikke bestået’.


Tip. Der kan være en god idé at sætte flueben ved mange (eller alle) karakterskalaer på SUEn, så er det nemmere at håndtere senere.