esas vejledning
Dato: 03.12.2021


OBS: Det anbefales ikke, at ekstern overflytning anvendes i esas, før eventuel au-tomatik er udviklet. En manuel håndtering kan ikke garantere, at STÅ og SU indberet-tes korrekt, som tilfældet er med intern overflytning og de tilknyttede automatikker.


Opgave

Hvis en studerende ønsker at blive overflyttet fra en uddannelsesinstitution til en anden, kan du lave en overflytning.
OBS! Overflytningsansøgninger kan kun bruges mellem aktivitetsudbud, som har samme SU-retningskode, som angivet på uddannelsesaktiviteten.

Der findes to typer af overflytning:

• Intern flytning (inden for samme juridiske uddannelsesinstitution)
• Ekstern flytning (mellem forskellige juridiske uddannelsesinstitutioner) 
Bemærk: Det anbefales ikke, at ekstern overflytning anvendes i esas, før eventuel automatik er udviklet. En manuel håndtering kan ikke garantere, at STÅ og SU indberettes korrekt, som tilfældet er med intern overflytning og de tilknyttede automatikker. 

Interne og eksterne overflytninger håndteres grundlæggende på samme måde i esas. Ved en intern overflytning er der dog en række automatikker tilknyttet, som ved ekstern overflytning skal håndteres manuelt.


Vejledning

For at foretage overflytningen skal den modtagende institutionsafdeling oprette en overflytningsansøgning. I overflytningsansøgningen angives blandt andet hvilket studieforløb, der skal flyttes, hvilken institutionsafdeling det flyttes fra og til, samt hvornår. 
Bemærk, at det kun muligt at lave en intern overflytning mellem aktivitetsudbud, der tilhører samme SU-retningskode som angivet på uddannelsesaktiviteten. 

Når overflytningsansøgningen får status ”Godkendt”, deaktiveres overflytningsansøgningen med status ”Overført” og studieforløbet får et nyt aktivitetsudbud. Samtidigt opdateres GUE’erne tilhørende studieforløbet. De GUE’er med startdato efter ”Ønsket overflytningsdato”, der tilhører den afgivende institutionsafdeling, slettes. Der oprettes derefter fremtidige GUE’er på det nye aktivitetsudbud. Studieforløbet får tildelt et nyt aktivitetsudbud, og feltet ”Tidligere uddannelsesstruktur” på studieforløbet, udfyldes med den ”gamle” uddannelsesstruktur.

Igangværende GUE’er fra det afgivende aktivitetsudbud slettes ikke, og kan derfor sagsbehandles på studieforløbet. 


Læs mere

Esas' Brugervejledning stk. 10.11: Overflytning af studerende