esas vejledning
Dato: 13.10.2021


Vejledning

Trin 1: På den studerendes ansøgning skal du ændre optagelses-status fra 'Optaget' til 'Bekræftet'.

Trin 2: Derpå skal du køre arbejdsprocessen 'Overfør Ansøger og Ansøgning til Studerende og Studieforløb'.
Det gør, at SU-startdatoen bliver overført til studieforløbet.

Det er den nye SU-startdato, der vil blive brugt fremadrettet, når der sendes SU-hændelser.
OBS! Der bliver ikke lavet en ny SU-hændelse, før der fx ændres i datoen for forventet afslutning.


Læs mere

Esas' Brugervejledning stk. 9.2 Håndtering af ansøgninger