Dato: 27.10.2021

Hvis du har ÅU indberetningslinjer, der ikke udløser STÅ, kan du før du opretter en supportsag selv tjekke følgende på GUE'en.

Tjekliste

Hvis du har en ÅU GUE, der ikke udløser STÅ, kan du selv lave de følgende tjek, for at finde årsagen til den manglende STÅ:

  1. Er GUE'en tilknyttet en SUE med en gældende UVM fagkode? Kun ved Diplom- og Akademiuddannelser
  2. Er GUE'en tilknyttet en SUE med ECTS STÅ registreret?
  3. Er GUE'en senest oprettede faktureringsgrundlag rettidigt betalt ift. skæringsdato, og uden JA i Krediteret?

Hvis du kan svare ja til alle de ovennævnte spørgsmål, kan du prøve at køre arbejdsprocessen "Opdater indberetningslinjer", som du finder på GUE'en eller Studieforløbet under ".../Kør arbejdsproces". Hvis linjen stadig ikke udløser STÅ, bedes du oprette en supportsag, så UFS og NC kan kigge på sagen.