You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »


DANS Status

Den viste SLA er på 24/7.

STADS status

Den viste SLA er på 24/7

SIS status

Den viste SLA er på 24/7


 Ekstra bemanding/vagt

DANS optag

27/2 til 1/3 hver år

STADS

KOT svar

SIS

KOT svar


  • No labels