Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
Microsoft Excel Spreadsheet Dataoverblik_mapning_SIS_esas.xlsx 56 kB Katja Ring Johansen Nov 01, 2021 13:19
  • No labels
 
PDF File Konverterings-playbook - dataafgrænsninger .pdf 873 kB Katja Ring Johansen Nov 01, 2021 13:19
  • No labels
 
PDF File esas_vejledning_generalprøve.pdf 829 kB Katja Ring Johansen Oct 20, 2021 10:53
  • No labels
 
PDF File Uddannelsesstuktur_esas.pdf 542 kB Katja Ring Johansen Oct 20, 2021 10:53
  • No labels
 
Download All